Η πρώτη κλινική εμπειρία με την OCT-αγγειογραφία σε ασθενείς με Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου.

barcelo-1


Απόστολος Μανιατέας
Υπεύθυνος Τμήματος Ωχράς Κηλίδας και Αμφιβληστροειδούς

Η πρώτη μελέτη στην Ελλάδα για το ρόλο της OCT- αγγειογραφίας στη μελέτη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας παρουσιάστηκε από το τμήμα αμφιβληστροειδούς και ωχράς κηλίδας του Eye Day Clinic, στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής εταιρείας αμφιβληστροειδούς (EuRetina), που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας το Σεπτέμβριο του 2015.

barcelo-2

 

Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν οι αρχές λειτουργίας της OCT-αγγειογραφίας που την καθιστούν μια γρήγορη, ανώδυνη, ασφαλή και υψηλής ανάλυσης απεικονιστική μέθοδο.

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την χρήση της OCT-αγγειογραφίας σε ασθενείς του κέντρου που παρουσιάζουν χοριοειδική νεοαγγείωση και ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου.

barcelo-3

barcelo-4


Η νέα αυτή τεχνική προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πάθηση, όπως η μορφολογία της νεοαγγειακής μεμβράνης, η ταξινόμηση της νόσου για την καλύτερη πρόγνωση και τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας, πληροφορίες για την ένταση της ροής, την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, την έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής και πολλά απεικονιστικά ευρήματα που δεν φαίνονται ούτε στην οπτική τομογραφία συνοχής ούτε στην κλασική φλουοροαγγειογραφία.

barcelo-5

barcelo-6

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι η OCT-αγγειογραφία αποτελεί ένα επιπλέον σύγχρονο όπλο στη διαγνωστική φαρέτρα και μπορεί να προσφέρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της νόσου, την πιο έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση των θεραπευτικών σχημάτων.

 

 

eksoplismos