Βυθοσκόπηση

Τί είναι η βυθοσκόπηση;

vythoskopisi1Βυθοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση με τη βοήθεια ειδικών φακών του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού, που ονομάζεται και βυθός. Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέταση σε ένα οφθαλμολογικό έλεγχο γιατί μέσω της εξέτασης του αμφιβληστροειδούς, της ωχράς κηλίδας, των αγγείων και του οπτικού νεύρου επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο οφθαλμολογικών παθήσεων (π.χ.ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφ/πάθειας, γλαυκώματος, ρωγμών και αποκόλλησης αμφ/δους) αλλά και συστηματικών παθήσεων όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριοσκλήρυνση κα.

Πως γίνεται η βυθοσκόπηση;

Η βυθοσκόπηση απαιτεί τη χρήση σταγόνων για να γίνει μυδρίαση, δηλαδή η διαστολή της κόρης. Στη συνέχεια ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιεί ειδικούς διαγνωστικούς φακούς και οφθαλμοσκόπια για να εξετάσει το οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού.

vythoskopisi2

vythoskopisi3

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας