Αποτελεί την πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία. Με αυτή, άλλα φάρμακα στοχεύουν στη μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού και άλλα στην αύξηση της αποχέτευσης. Χρησιμοποιούνται είτε σαν μονοθεραπεία είτε σαν συνδυασμένη θεραπεία.

Γλαύκωμα: Laser θεραπεία

Με αυτή τη θεραπεία στοχεύουμε είτε στην αύξηση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού (τραμπεκουλοπλαστική με argon ή διοδικό laser) όπως συμβαίνει στο συνηθισμένο γλαύκωμα (γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας), είτε στη διευκόλυνση της ροής του υδατοειδούς υγρού δημιουργώντας ένα περιφερικό «άνοιγμα» στην ίριδα (ιριδοτομή με Nd:YAG laser) όπως συμβαίνει στο γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Χειρουργική θεραπεία γλαυκώματος

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν η συντηρητική θεραπεία αδυνατεί να ελέγξει το γλαύκωμα. Υπάρχουν πολλών ειδών χειρουργικές θεραπείες, όλες όμως στοχεύουν στη βελτίωση της αποχέτευσης δημιουργώντας ένα νέο αποχετευτικό σύστημα.

 

Γλαύκωμα

Αιτιολογία Γλαυκώματος

Διάγνωση Γλαυκώματος

COM_CONTENT_TAGS

 

 

eksoplismos