Μελαχρωστική Αμφιβληστροπάθεια

fysiologiki  melahrostiki
         Φυσιολογική Όραση                   Όραση με Μελαχρωστική Αμφιβληστροπάθεια

 

 

eksoplismos