Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Φακόμετρο Tomey:

Αυτόματο σύστημα μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών - πολυεστιακών - πρισμάτων) και ελέγχου των οπτικών τους κέντρων.

 

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Τονόμετρο Canon:

Σύστημα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, τελευταίας τεχνολογίας, με ειδική εφαρμογή στις διαθλαστικές επεμβάσεις και στην παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.

 FULL AUTO-TONOMETER TX-F – CANON

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο–Κερατόμετρο Canon:

Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

RK-F1 FULL AUTO REF-KERATOMETER - CANON

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο Topcon:

Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

Οπτική Ηλεκτροφυσιολογία Retimax:

Το Retimax είναι η νεότερη συσκευή για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος (CSO pending). Πραγματοποιεί μια αντικειμενική εξέταση βασισμένη στην ηλεκτροφυσιολογία του οφθαλμού και χρήσιμη για τη λειτουργική αποτίμηση των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Είναι ένα πλήρες σύστημα ηλεκτροφυσιολογίας ικανό να πραγματοποιεί ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα “ERG”, με διέγερση “Flash” και “Flicker”,Pattern ERG (PERG), προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού “VEP”,με διέγερση “Flash” και “Pattern” καθώς επίσης και SWEP ERG, ηλεκτροοφθαλμογράφημα “EOG” με αυτόματο πρωτόκολλο υπολογισμού “Arden Ratio”, ηλεκτρονυσταγμογράφημα (ENG). Χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταίας γενιάς ικανό να παρέχει στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την ηλικία των ασθενών για ERG, PERG, VEP και EOG, φορητό θόλο “Miniganfeld” για ERG και VEP, ιδανικό για παιδιά ή ασθενείς σε κλινήρης θέση, καθώς επίσης και “Multifocal” ERG, PERG και VEP.

Οπτικά Πεδία – Visual Fields:

Αναλυτής στατικής περιμετρίας 745ii της εταιρείας Zeiss-Humphrey για ανάλυση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων με δυνατότητα B/Y περιμετρίας.

SITA SWAP - ZEISS

Heidelberg Retina Tomography – HRT 3:

Το HRT 3 είναι ένα σύστημα σάρωσης ομοεστιακού laser σχεδιασμένο για τη λήψη και ανάλυση τριδιάστατων εικόνων του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση της τοπογραφίας των δομών του οφθαλμού, ιδιαίτερα της τοπογραφίας του αμφιβληστροειδούς, και την ακριβή παρακολούθηση των τοπογραφικών αλλαγών. Πιο συχνή εφαρμογή έχει στη περιγραφή της γλαυκωματικής κεφαλής του οπτικού νεύρου, στην ανάλυση των οπών και του οιδήματος της ωχράς και στην ανάλυση ατελειών του στρώματος των νευρικών ινών.

Ψηφιακή Κάμερα Βυθού & Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία:

Σύστημα λήψης εικόνων του βυθού με ή χωρίς χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (φλουορεσεϊνης) για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.

Β–Υπερηχογραφία Tomey:

Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις (2D), οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα. Ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας υπερήχων, παρέχει Β-scan διάγνωση, με ενσωματωμένη λειτουργία ζουμ, B-scan καθορισμό του αξονικού μήκους, με δυναμικό πολυεστιακό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα σάρωσης σε κοντινή, μέση και μακρινή απόσταση σε σύγκριση με τα συνήθη συστήματα που παρέχουν μόνο εικόνες από μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

B-SCAN UD 1000- TOMEY

Οπτική Τομογραφία Συνοχής -OCT:

Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με την ριζοσπαστική τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας της οπτικής θηλής.

CIRRUS HD- OCT - ZEISS

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας