Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

Οπτική Τομογραφία Συνοχής - OCT

Τί είναι η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT ;
Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT είναι μια πολύ γρήγορη, ανώδυνη, μη επεμβατική απεικονιστική και διαγνωστική εξέταση. Επιτρέπει τη λήψη τομών πολύ υψηλής ανάλυσης σε όλα τα τμήματα του οφθαλμού. Αντίθετα με την αξονική τομογραφία που χρησιμοποιείται για τη λήψη τομών στα άλλα μέρη του σώματος, η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT ΔΕΝ χρησιμοποιεί επιβλαβή ακτινοβολία αλλά μια μονοχρωματική δέσμη φωτός. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έφερε πραγματική επανάσταση στο χώρο της οφθαλμολογικής διάγνωσης και αποτελεί, στον τομέα αυτό, τη σημαντικότερη ανακάλυψη του αιώνα μας.

oct1


Ειδικά για τη μελέτη του αμφιβληστροειδούς επιτρέπει την καταγραφή και μέτρηση όλων των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση πολλών σημαντικών παθήσεων.

Πώς γίνεται η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT;
oct2Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT γίνεται με ειδικά μηχανήματα και διαρκεί περίπου 5 λεπτά η λήψη των τομογραφιών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χρήση σταγόνων για να γίνει μυδρίαση. Είναι ανώδυνη και μη επεμβατική σαν να φωτογραφίζεται το μάτι.

Για ποιές παθήσεις είναι χρήσιμη η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT;
Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT είναι χρήσιμη για τη διάγνωση πάρα πολλών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πιο συχνές:

 

  • Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Απόφραξη φλέβας
  • Οίδημα ωχράς κηλίδας
  • Επαμφιβληστροειδική μεμβράνη
  • Οπή ωχράς κηλίδας
  • Κεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα κα.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής – OCT και στην παρακολούθηση του γλαυκώματος. Επιτρέπει την χαρτογράφηση του οπτικού νεύρου και την παρακολούθηση στο χρόνο των μεταβολών του πάχους του αλλά και της κοίλανσης της οπτικής θηλής. Επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος, πριν δημιουργηθούν διαταραχές στα οπτικά πεδία.
Τέλος, η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT συμβάλλει σημαντικά και στη μελέτη του προσθίου τμήματος του οφθαλμού, του κερατοειδή χιτώνα, της γωνίας του προσθίου θαλάμου και πολλών άλλων δομών.

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας